Propisi o postu

Opis

U ovom ciklusu audio predavanja daija detaljno objašnjava šerijatsko-pravne propise posta.

Vaše mišljenje