Opis

U ovom ciklusu audio predavanja daija objašnjava šerijatsko-pravine propise sehvi sedžde, ili sedžde koja se treba činiti prilikom greške ili zaborava nekih od vadžiba u namazu.

Vaše mišljenje