Propisi da’ve

Predavač : Emir Demir

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko osnovnih karakteristika da’ve Ehlu sunneta vel džemata, kao i nekoliko osobina kojima se mora okititi svaki daija u Allahovu, subhanehu ve te’ala, vjeru.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: