Šta znači kufr u taguta

Opis

Saznajte u ovom audio klipu na primjeru mušrika Mekke, šta se podrazumjeva pod kufrom ili nevjerovanjem u taguta, te šta je to tagut.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: