Pojava Džehennema

Opis

Poslušajte u ovom audio klipu kako će se na Sudnjem danu pojaviti Džehennem.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje