Allah je jedan i nema druga

Opis

Saznajte u ovom audio klipu koje to stvari nepobitno ukazuju da je Allah samo jedan, i da nema sudruga.

Vaše mišljenje