Džennetska bašta ili džehennemska provalija

Opis

Poslušajte u ovom audio klipu nešto više o kući u koju ćemo svi ući, a od naših djela zavisi kakvo će ona boravište biti.

Vaše mišljenje