Posljedice nevjerovanja u Sudnji dan

Opis

U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko posljedica nevjerovanja u proživljenje i Sudnji dan, kako na dunjaluku tako i na ahiretu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: