Allah upućuje koga hoće

Opis

Poslušajte u ovom audio klipu komentar trećeg hadisa iz skraćene verzije Muslimove zbirke hadisa, u kome se objašnjava na primjeru Ebu Taliba, da je uputua u Allahovim rukama, i On je daje kome On hoće, shodno Njegovom znanju i pravednosti.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: