Šta je duša ?

Opis

Nama nije dato osim malo znanja, a o duši gotovo ništa da ne znamo. U ovom audio klipu daija objašnjava šta je to zaparvo duša i od čega je nastala.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: