Djetinstvo Ahmeda ibn Hanbela

Opis

U ovom audio klipu daija spominje nekoliko događaja iz djetinstva velikog učenjaka i imama islamskog ummeta Ahmeda ibn Hanbela.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje