Stav imam mezheba o slijeđenju mezheba

Opis

Saznajete u ovom audio klipu kakav je bio stav četvorice imam mezheba po pitanju slijeđenja njihovog ili nekog drugog mezheba u fikhu.

Vaše mišljenje