Stepeni u Džehennemu

Opis

U ovom audio klipu saznajte da i Džehennem ima svoje stepene, te koji je najgori stepen u Džehennemu i ko su njegovi stanovnici.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje