Značenje ibadeta

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da u šerijatskoj terminologiji postoji više definicija za ibadet a sve se svode na jedno, a to je skrušenost i poniznost.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: