Višeženstvo u islamu

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava da je poligamija ili višeženstvo po islamskim pravilima i normama blagodat za žene, a obaveza za muškarce. Zatim objašnjava uslove koje potrebno ispuniti da bi višeženstvo bilo dozvoljeno i imalo koristi, kako po pojedinca tako i za čitavo društvo.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: