Mehdi kod Šija

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava stav Šija po pitanju dolaska i pojavljivanja Mehidja.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: