Opis

Ovaj audio klip objašnjava stvari koje hadžije treba da učine kako bi nastupilo prvo i drugo oslobađanje od ihrama, kao i stvari koje bivaju dozvoljene hadžijama nakon prvog i drugog oslobađanja. Zatim pojašnjava stavove i dokaze islamskih učenjaka po tom pitanju.

Vaše mišljenje