Propis zajedničkog kupanja sa ženom

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis zajedničnog kupanja muža i žene bez odjeće. Zatim da li je dozvoljeno da se muž kupa sa ženom u istoj posudi nakon dženabeta, ili da se okupa sa vodom koja je ostala nakon kupanja žene? Zatim pojašnjava propis kupanja među drugim ljudima bez odjeće, i odgovor onima koji tvrde da se Musa, alejhi selam, kupao nag pred ljudima.

Vaše mišljenje