Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis uklanjanja nečistoća nečim drugim osim vode. Da li je takvo uklanjanje šerijatski validno ili ono mora biti uklonjeno vodom, i šta kaže islamska ulema po ovom pitanju i koji su njihovi dokazi?

Vaše mišljenje