Da li imamo pravo negirati u pitanjima razlaza među učenjacima ?

Predavač : Senad Crnkić

Naučna klasifikacija:

Opis

Nerijetko se može čuti govor koji u sebi nosi značenje da u islamu nema niko pravo da negira i kritikuje nekog drugog u pitanjima i meselama gdje su se islamski učenjaci razišli. Dakle, ako su se učenjaci razišli u određenim pitanjima, na dva ili više govora; imamo li pravo da uzmemo jedan od tih govora i da niko nema pravo da nas kritikuje na tom putu ili prilikom rada po tom govoru.

Vaše mišljenje