Opis

Žena koja je u hajdu (mjesečnici), šta može da čini u noći Lejletul-kadra?Da li može povećati broj svojih dobrih djela tako što će se zaokupirati ibadetom?Ako je odgovor potvrdan, kakve su to onda stvari koje može da čini u toj noći?

Vaše mišljenje