Kategorije primalaca zekata

Opis

Allah je pojasnio u Svojoj Knjizi kategorije primalaca zekata koje je odredio na osnovu Svoga znanja, mudrosti, pravednosti i milosti. Primaoce zekata ograničio je na osam kategorija i pojasnio da je obavezno davanje zekata tim kategorijama.

Vaše mišljenje