Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Ovaj audio klip ukratko objašnjava podjelu snova u šerijatu na snove od Allaha, snove od šejtana, i snove koji su sugestija, kao i objašnjenje istih i njihovih uzroka.

Vaše mišljenje