Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propise viđenja Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, u snu. Da li će onaj tko ga vidi u snu vidjeti i na javi? I da li ono što nam kaže Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, u snu ili neko drugi spada pod obavezu ili ne?

Vaše mišljenje