Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Ovaj audio klip objašnjava da su snovi poslanika objava od Allaha, a snovi vjernika istina. Zatim tu je tumačenje hadisa da je san 46-i dio poslanstva.

Vaše mišljenje