Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

U ovom audio klipu ćemo vidjeti nekoliko predaja o snovima ashaba i tabiina, kao i tumačenje istih. Zatim opasnost izmišljanja snova radi neke koristi, i koja kazna slijedi za one koji to rade?

Vaše mišljenje