Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Ovaj audio klip ukratko objašnjava šta musliman treba učiniti kada vidi lijep san, od toga je da ga ne priča svakome, već samo onima koje voli i koji imaju znanja. Kao i to da jedan san može imati različita značenja i tumačenja.

Vaše mišljenje