Opis

Ovaj audio klip govori o obaveznosti supruge da putuje na hadždž sa mahremom. Zatim objašnjava razliku između mahrema i staratelja, i razliku između trajnog i privremenog mahrema. Zatim govori o stavu islamskih učenjaka o putovanju žene na hadždž bez mahrema ili sa skupinom, i ispravnosti takvog hadža.

Vaše mišljenje