Opis

Ovaj audio klip govori o odlikama i koristima učestalog obavljanja hadždža i umre, kako dunjalučkih tako i ahiretskih. Kao i o tome koliko vremena ne bi trebalo da prođe a da musliman nije obavio hadždž ili umru, i stavove islamske uleme o tome??

Vaše mišljenje