Opis

Ovaj audio klip govori o nekim odlikama hadždža i njegovim koristima i na djunjaluku i na ahiretu, a od toga je da hadždž briše grijehe, da je razlog za oslobođenje od džehennmske vatre i da je hadždž jedno od najboljih djela. Zatim objašnjava kakav je to hadždž koji je primljen kod Allaha, inšaallah.

Vaše mišljenje