Opis

Ovaj audio klip govori o propisu hadždža žene koja je u pričeku. Zatim objašnjava razliku između pričeka žene nakon smrti muža i pričeka žene nakon razvoda.

Vaše mišljenje