Opis

Ovaj audio klip govori o uslovima koje svaki hadždžija treba da ispuni kako bi mu hadždž bio primljen kod Allaha. Zatim objašnjava svojstva i osobine hadždža koji je primljen, i njegovom utjecaju na čovjekov život.

Vaše mišljenje