Opis

Ovaj audio klip objašnjava koje sve postojeće vrste hadždža, kao što su: ifrad, kiran i temtu’. Zatim definiše iste. Nakon toga objašnjava koja je vrsta hadždža najbolja, iznoseći stavove islamske uleme o tome sa spominjanjem dokaza svake od skupina i odgovore na iste.

Vaše mišljenje