Opis

Ovaj audio klip objašnajva propis obavljanja hadžskog tavafa za ženu koja je u toku mjesečnog ciklusa ili pak babinja, a nije u mogućnosti da sačeka vrijeme koje je potrebno do čišćenja.

Vaše mišljenje