Opis

Ovaj audio klip objašnajva propise vezane za mijenjanje nijeta hadždža. Odnosno, da li je dozvoljeno nakon što se zanijeti hadždž promijeniti taj nijet i zanijetiti i umru, i obratno. Zatim objašnjava propis općeg donošenja nijeta, bez preciziranja vrste hadždža.

Vaše mišljenje