Opis

Ovaj audio klip pojašnjava definiciju saj-a, odnosno hodanja između brda Saffe i brda Merve. Zatim pojašnjava razliku između običnog hodanja i hodanja sa nijetom ibadeta.

Vaše mišljenje