Opis

Ovaj audio klip objašnajva propis korištenja surme i kane za vrijeme hadžskih obreda, kako za žene tako i za muškarce. Zatim objašnjava stavove islamske uleme po tom pitanju. Također, spominje neke koristi upotrebe surme i kane.

Vaše mišljenje