Opis

Ovaj audio klip objašnajva propis pokrivanja glave nakon ulaska u hadžske obrede, i šta islamska ulema podrazumjeva pod pokrivanjem glave? Zatim objašnjava propise pokrivanja lica za ženu u vrijeme hadžskih obreda i nakon toga, iznoseći stavove i dokaze islamske uleme po tom pitanju.

Vaše mišljenje