Opis

Ovaj audio klip objašnajva propise sklapanja braka i naslađivanja sa suprugom nakon ulaska u hadžske obrede, pa sve do prvog i drugog oslobađanja.
Kakav je propis takvog braka, i šta će učiniti onaj tko prilikom naslađivanja sa ženom ejakulira prije ili poslije prvog oslobađanja?
Zatim objašnjava dokaze i stavove islamske uleme po tom pitanju.

Vaše mišljenje