Opis

Ovaj audio klip objašnajva koje stvari musliman treba da ispuni i uradi kako bi mu tavaf bio ispravan. Od tih stvari jeste: da prokrije stidno mjesto, da tavafi oko K’abe, da počne tavaf od crnog kamena i završi kod njega, da učini K’abu sa svoje lijeve strane, da mu tavaf bude sedam punih krugova, da ne pravi velike prekide između krugova. Zatim objašnjava šta da učini osoba koja ne zna, ili sumnja u broj krugova?

Vaše mišljenje