Opis

Ovaj audio klip objašnajva propise klanjanja dva rekata nakon završenog tavafa. Zatim pojašnjava šta se uči na ta dva rekata, i da li su stroga obaveza ili sunet Poslanika, alejhi selam? Također, objašnjva propis prolaska ispred klanjača, i da li se dva harema po tom pitanju razlikuju od ostalih mesdžida??

Vaše mišljenje