Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis boravka na Mini, da li je boravak na Mini vadžib ili ne? Zatim pojašnjava propis onoga ko ostavlja boravak na Mini, osvrćući se na stav hanefijskog mezheba i njegovo ispravno poimanje.

Vaše mišljenje