Opis

Ovaj audio klip objašnjava odakle se uzimaju kamenčići koji se bacaju na Mini? Da li se uzimaju sa određenog mjesta ili se mogu uzimati sa bilo kojeg mjesta na Zemlji? Zatim pojašnjava propis pranja ovih kamenčića i stavove islamske uleme po ovim pitanju.

Vaše mišljenje