Opis

Ovaj audio klip objašnjava šerijatski propisanu veličinu kamenčića koji se bacaju na Mini iznoseći dokaze islamske uleme po tom pitanju. Zatim objašnjava opasnost pretjerivanja u vjeri na primjeru pretjerivanja u veličini kamenčića koje hadžije bacaju, smatrajući da time kamenuju šejtana.

Vaše mišljenje