Opis

Ovaj audio klip objašnjava vrijeme u kojem je propisano da se bacaju kamenčići na Mini. Zatim pojašnjava propis onoga ko okasni sa bacanjem kamenčića, i propis bacanja po noći. Takođe pojašnjava propis bacanja kamenčića za one koji ranije napuste Muzdelifu.

Vaše mišljenje