Opis

Ovaj audio klip pojašnjava propise brijanja glave i kraćenja kose za vrijeme hadžskih obreda. Kada hadžija smije da obrije ili skrati kosu, i šta je od toga bolje i vrijednije? Zatim pojašnjava način kraćenja kose za muškarce i žene, kao i propis onoga ko nema kose.

Vaše mišljenje