Opis

Ovaj audio klip govori o nekim odlikama umre i njenim koristima i na dunjaluku i na ahiretu, a od toga je da umra briše grijehe, da je razlog za oslobođenje od džehenmske vatre i da je jedno od najboljih djela, i da u ramazanu ima vrijednost obavljenog hadždža i to sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
Zatim objašnjava predavač vrijeme kada se može obaviti umra, i da li je dozvoljeno obavljati umru neposredno prije hadždža?

Vaše mišljenje