Da li jedenje devinog mesa kvari abdest?

Opis

Ovaj audio klip objašnjava da li jedenje devinog mesa kvari abdest ili ne, spominjući tri stava islamske uleme po tom pitanju i njihove dokaze.

Download
Vaše mišljenje