Bitnost i cilj upute islama

Opis

Ovaj audio klip objašnjava bitnost vjere islama po čovjeka i društvo u kome živi, kao i neke od njenih blagodati. Takođe pojašnjava šta to islam traži od čovjeka kako bi uspio na dunjaluku i ahiretu.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu