Opis

Ovaj audio klip objašnjava jezičku i šerijatsku definiciju ezana i ikameta. Zatim spominje nekoliko hadisa koji govore o odlikama ezana i ikameta. Takođe objašnjava propis učenja ezana za namaska vremena puštanjem na audio kasetu ili CD. Zatim spominje način na koji je došlo do propisivanja ezana i ikameta.

Vaše mišljenje